Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" thành phố trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

03-08-2021 11:04

      Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 01/8/2021, UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 2594/UBND-VP về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "Một cửa" thành phố trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó khuyến khích cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân:

     - Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ: http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/

     - Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục hành chính về đất đai thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố (theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên tại địa chỉ: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/; Lịch tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thái Nguyên thực hiện từ ngày 02/8/2021 đến khi có thông báo mới.

      Xem Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến về đất đai và thanh toán; Lịch tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố chi tiết tại đây./.

thainguyen.gov.vn./.PHƯỜNG TÂN LONG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Long. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ