Phường Tân Long: Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện Cải cách hành chính

21-08-2020 08:43

Tân Long là phường nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố Thái Nguyên, có 12 dân tộc chung sống, với 7.604 nhân khẩu, trên địa bàn phường hơn 30 cơ quan, doanh nghiệp hoạt động. Quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở của phường trong những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ, giao thông thuận lợi, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều tăng, năm 2019 đạt: 3.836 triệu đồng (vượt 120% kế hoạch giao).

Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” UBND phường Tân Long  tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, thời gian qua, lãnh đạo chính quyền địa phương đã có nhiều giải pháp triển khai, đặc biệt gắn phát triển kinh tế - xã hội với đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Xuất phát từ nhận thức đó, lãnh đạo, cán bộ, công chức phường Tân Long đã xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên về công tác CCHC, HĐND và UBND phường Tân Long đã đưa công tác CCHC vào nghị quyết, xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn về CCHC.

Xác định việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC phục vụ tổ chức, cá nhân là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phân công nhiệm vụ cụ thể theo đúng chức danh chuyên môn, đồng thời lấy hiệu quả công việc làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công chức hằng năm. Là phường có địa bàn tương đối rộng, dân số khá đông nên nhu cầu được giải quyết giấy tờ, thủ tục càng lớn, trong năm 2019, Bộ phận một cửa của phường tiếp nhận và giải quyết trên 4.500 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, đặc biệt không xảy ra trường hợp người dân phàn nàn về thái độ cũng như việc thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, để đánh giá khách quan mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân mỗi khi đến giao dịch công việc, phường Tân Long đã lập phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC để công khai xin ý kiến đánh giá, góp ý của người dân. Hầu hết các ý kiến nhận được đều đồng thuận và đánh giá cao hoạt động của bộ phận “một cửa” và những đổi mới tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức. Ngoài việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, UBND phường còn phân, bố trí lịch công tiếp công dân thường xuyên, giải quyết những vướng mắc, khiếu nại và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trụ sở UBND phường Tân Long

Với sự lỗ lực không ngừng, công tác CCHC của phường đã đạt những kết quả đáng khích lệ, theo kết quả công bố đánh giá xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính UBND các phường, xã thuộc thành phố Thái Nguyên năm 2019, phường Tân Long đứng trong top đầu của thành phố. Đó chính là sự khẳng định sự hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp.

Theo ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Long, thời gian qua công tác CCHC đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền phường tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành. Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông có hiệu quả đã tạo bước chuyển biến rõ rệt, làm thay đổi nhận thức tích cực của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền địa phương, bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức của phường luôn đồng thuận nhất trí cao, ý thức, trách nhiệm với công việc, với người dân, chúng tôi xác định CCHC để đổi mới, lấy sự phục vụ của người dân là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy dân chủ cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Long

Việc phát huy dân chủ cơ sở, tham gia ý kiến của nhân dân đã được chính quyền địa phương hết sức quan tâm, đặc biệt phát huy hiệu quả trong việc triển khai thực hiện sắp xếp xóm, tổ dân phố, tạo sự đồng lòng trong nhân dân, đã kiện toàn vị trí Phó Chủ tịch UBMTTQ đồng thời là Chủ tịch Hội khuyến học, lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo về Đề án sắp xếp sáp nhập tổ dân phố từ 20 tổ xuống còn 10 tổ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND phường Tân Long tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát sự chỉ đạo của UBND thành phố Thái Nguyên, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC gắn CCHC với nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng chính quyền thân thiện. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thường xuyên tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để có chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn phường./.                                                                               

  Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Đức Cường

Đức Cường
Thainguyen.gov.vn

PHƯỜNG TÂN LONG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Long. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ