Bộ máy tổ chức

01-07-2020 10:45

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên: Nguyễn Văn Hồng

 Năm sinh: 1973

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại di động: 0913.075.465

Họ và tên: Nguyễn Minh Hoàn

 Năm sinh: 1977

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0984.632.326

 

II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Trần Thị Hải

 Năm sinh: 1981

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐNA

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0976.897.833

 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN

Họ và tên: Lâm Anh Tuấn

 Năm sinh: 1980

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Điện thoại di động: 0979.054.666

Họ và tên: Cao Thị Bích Thu

 Năm sinh: 1971

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0944.868.040

 

IV. CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN

1. VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền

 Năm sinh: 1991

Chức vụ: Công chức văn phòng - thống kê

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Điện thoi di động: 0977.366.529

 

2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

 Năm sinh: 1971

Chức vụ: Công chức kế toán ngân sách

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0974.089.445

 

3. VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên: Nguyễn Thị Quyên

 Năm sinh: 1989

Chức vụ: Công chức Văn hóa - xã hội

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: cấp

 Điện thoại di động: 0355.069.871

 

4. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên: Hoàng Thị Yến

 Năm sinh: 1989

Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Điện thoại di động: 0988.947.228

 

5. ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

 Năm sinh: 1977

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Điện thoại di động: 0326.880.579

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

 Năm sinh: 1983

Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

 Điện thoại di động: 0989.567.471

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và tên: Nguyễn Tiến Trung

 Năm sinh: 1979

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH QS

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0965.899.113

Họ và tên: Nguyễn Hùng Sơn

 Năm sinh: 1991

Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng

 Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0329.193.260

  

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huệ

 Năm sinh: 1977

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0912.466.808

Họ và tên: Ngô Thị Thanh Thúy

 Năm sinh: 1985

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0979.301.285

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Họ và tên: Trần Anh Quang

 Năm sinh: 1990

Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

 Điện thoại di động: 0989.057.451

Họ và tên: Nghiêm Thùy Trang

 Năm sinh: 1995

Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 Điện thoại di động:  0343.939.502

 

3. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên: Phạm Thị Hiển

 Năm sinh: 1973

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

 Điện thoại di động: 0974.574.382

 

4. HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

 Năm sinh: 1984

Chức vụ:  UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại di động: 0977.121.216

Họ và tên: Lê Đức Sỹ

 Năm sinh: 1967

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nông dân

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

 Điện thoại DĐ: 0987.582.165

 

5. HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên: Nguyễn Như Hùng

 Năm sinh: 1963

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 Trình độ chuyên môn: Trung cấp

 Trình độ lý luận chính trị: cấp

 Điện thoại di động: 0982.482.517

Họ và tên: Vũ Đình Long

 Năm sinh: 1966

 Chức vụ: Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh

 Trình độ chuyên môn: cấp

 Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0975.636.876Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 137888

PHƯỜNG TÂN LONG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Lâm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Long. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ