Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường Tân Long

04-12-2020

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND phường Tân Long

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Tân Long

10-10-2020

Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Tân Long

Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Tân Long năm 2020

30-09-2020

Thông báo niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Tân Long năm 2020

Quyết định công khai quyết toán ngân sách

05-08-2020

Quyết định công khai quyết toán ngân sách

Quyết định công khai dự toán ngân sách

22-07-2020

Quyết định công khai dự toán ngân sách

PHƯỜNG TÂN LONG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Tân Long, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Đức Hạnh - Chủ tịch UBND phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Tân Long. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ